Faktaa ja fiktiota ei sovi sekoittaa päätöksenteossa

Keijo Suomalainen
Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu 11.1.2014 ilmestyneessä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten numerossa.

Jotkut kunnallisia luottamustehtäviä hoitavat henkilöt arvioivat kunnallisten luottamuselinten tekemiä päätöksiä tavalla, joka saa näyttämään kunnallisen päätöksenteon varsin kummalliselta. Lähtökodiltaan päätöksenteko on kuitenkin selkeää.

Valmistelijoita ja esittelijöitä ohjaa toimissaan hallintolaki, joka edellyttää, että viranomainen kohtelee hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käyttää toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Hallintolain perusteluissa todetaan erityisesti, että hyvän hallinnon perusteet olisi otettava huomioon kaikessa julkisen hallintotehtävän hoitamiseen liittyvässä toiminnassa.

Hallintolain mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Hallintolaki ohjaa myös päätöksentekoon osallistuvia luottamushenkilöitä. He eivät voi vääntää päätöstä minkään säädöksen vastaiseksi. Tämän seikka tuntuu unohtuvan joiltain luottamushenkilöitä poliittisten tai omien intohimojen vallassa.

Luottamushenkilön tärkein ominaisuus päätöksenteossa on se, että hän osaa erottaa tosiasiat omista mielikuvistaan. Faktan ja fiktion sekoittaminen sopii kaunokirjallisuuteen, mutta ei kunnalliseen päätöksentekoon.

Asioiden ratkaisemiseen vaikuttavat tosiasiat löytyvät valmistelijoiden sekä esittelijöiden esityslistoihin kirjoittamista teksteistä. Luottamushenkilön on syytä perehtyä niihin huolellisesti. Vasta kun hän on ymmärtänyt ja tunnustanut tosiasiat, hän voi ryhtyä peilaamaan niitä omiin vaihtoehtoihinsa.

Viime kunnallisvaalien kampanjoinnissaan Kokoomus halusi päättäjiksi henkilöitä, jotka ovat enemmän tuntevia kuin tietäviä sekä enemmän kuuntelevia kuin kertovia. Kokoomus myös kaipasi päättäjiltä rohkeutta tehdä sellaisia uudistuksia, joilla turvataan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen myös tulevaisuudessa.

Kokoomuslaiseen ajatteluun kuuluu, että yhteiskunnalliset, myös kunnan tasolla tehtävät päätökset koostuvat kahdesta elementistä: tosiasioista ja arvoista. Kokoomuslainen luottamushenkilö perehtyy päätökseen liittyviin tosiasioihin sekä puntaroi päätöstä kokoomuslaisten arvojen vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen näkökulmasta.

Joistain kannanotoista ja varsinkin niiden tulkinnoista voisi päätellä, että kokoomuslaiset ovat jonkin yksittäisen ryhmän asialla. Näin ei kuitenkaan ole, vaan Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestö sekä valtuustoryhmä ovat sitoutuneet edistämään hämeenlinnalaisten yhteistä hyvää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.