Elinkaarirakentamisesta ratkaisu moneen

Anni Puntila
yhdyskuntalautakunnan jäsen, varavaltuutettu (kok.)
Hauho/Hämeenlinna

Kaupungit, kuten muutkin julkiset tahot, ovat huonoja omistajia. Yhteisen omaisuuden hallinta ja huolto on aina ollut hankalaa, koska kukaan ei ole todellisuudessa vastuussa seurauksista. Sama kaava pätee kaupungin metsäomaisuuteen, rahastosijoituksiin kun rakennuksiinkin – omasta omaisuudesta huolehditaan paremmin kuin yhteisestä.

Hämeenlinna painii muiden vastoinkäymistensä ohessa julkisten rakennusten ongelmien kanssa. Erityisen ikävää tästä tekee sen, että iso osa rakennuksista on kouluja. Listaan mahtuu uusia ja vanhoja rakennuksia sekä myös niitä, jotka ovat hiljattain saneerattu kuntoon. Yleisin ongelma on rakennusten sisäilma.

Rakennusten ongelmien alkuperä on monesti puutteellinen ilmanvaihto tai jo rakennusvaiheessa tehdyt virheet. Kiinteistöistä ei huolehdita kunnolla eikä rakennus- tai saneeraustyömaita valvota ammattitaidolla. Näiden tekijöiden summa on pakosti negatiivinen.

Hämeenlinnan omistamien rakennusten kunnostaminen ja uusien rakentaminen on todellinen haaste kaupungin taloudelle. Totuushan taitaa olla se, että rahaa kaikkiin korjauskohteisiin ei valitettavasti ole. Ongelmat on ratkaistava vähemmällä rahalla ja uusilla keinoilla, esimerkiksi elinkaarirakentamisella.

Elinkaarirakentaminen on yksinkertaisesti yksityisten ja julkisten tahojen yhteistyötä. Projekti toimii niin, että julkinen taho, tässä tapauksessa Hämeenlinnan kaupunki, allekirjoittaa yksityisen yrityksen kanssa elinkaarisopimuksen. Tämän jälkeen yritys rakentaa sopimuksen mukaisen rakennuksen ja antaa sen kunnan käyttöön. Yritys vastaa rakennuksen ylläpidosta ja huollosta sopimuksessa sovitun ajan, esimerkiksi 20 vuotta.

Rakentamisen laatu paranee, kun toteuttaja sitoutuu hankkeeseen vuoksiksi. Kaupungin rahankäyttö ja budjetointi helpottuvat, kun investointien kustannukset ovat ennakoitavissa. Julkisten rakennusten ylläpito ja huolto paranevat, kun ne toteutetaan ammattitaitoisen johtamisen kautta. Elinkaarirakentamisen kautta kaupungin on mahdollista minimoida taloudelliset riskit ja samalla tarjota laadukkaita tiloja kuntalaisten käyttöön.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.