Talvisammutukset perutaan

Anni Puntila
hallituksen puheenjohtaja (kok.)
Hämeenlinnan Valot Oy

Teksti on julkaistu Hämeen Sanomien Mielipide-palstalla.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että Hämeenlinnan Valot Oy:n säästötoimenpiteet toteutetaan kesäaikaisten ja talviaikaisten yösammutusten kautta. Kesäaikaiset sammutukset ovat nyt takana ja ne koskettivat koko kaupunkia. Talvisammutukset oli suunniteltu toteutettavan taajamien ulkopuolisilla alueilla.

Hämeenlinnan Valot Oy:n laskelmien mukaan talvisammutusten kautta saavutettava todellinen säästö olisi noin 25 000 euroa. Koska säästö olisi aiheutuvaan haittaan nähden pieni, yhtiön hallitus esittää, että talviajan yösammutuksia ei toteuteta. Säästöt haetaan aikaistamalla led-valaisinvaihtoinvestointeja.

Yhtiön hallitus katsoi, että talviaikaiset yösammutukset luovat aitoja turvallisuusriskejä. Lisäksi sammutusten kohdistuminen haja-asutusalueille asettaisi liitoskunnat eriarvoiseen asemaan kantakaupunkiin nähden.

Kaupungin talous on todella vaikeassa tilanteessa ja tästä syystä jokaisen kaupungin yhtiönkin on huolehdittava osaltaan säästötoimenpiteiden toteutumisesta. Talvisammutusten peruminen on mahdollista, koska säästöjä voidaan tehdä yhtiön muista toiminnoista.

Itselleni on henkilökohtaisesti tärkeää, että sovituissa budjettitavoitteessa pysytään. Katuvaloilla populisointi on aina helppoa, mutta yhtiön johtaminen jatkuvasti tiukempien menoraamien puitteissa on vaativaa ammattityötä. Haluan kiittää yhtiön toimitusjohtajaa ja hallitusta sitoutuneesta sekä ratkaisukeskeisestä asenteesta säästöjen uudelleen kohdentamisessa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.