Soteuudistus ei saa johtaa verorasituksen kasvuun

Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestön kannanotto 19.1.2022

Eräs keskeinen lähtökohta soteuudistukselle on, että organisoitaessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastuspalvelut maakunnalliselle tasolle voidaan palvelutuotanto järjestää tarkoituksenmukaisesti
nykyisistä kuntarajoista välittämättä. Lähtökohta on perusteltu – ja sen olettaisi johtavan myös kustannussäästöihin toiminnallisten hyötyjen lisäksi.

Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon kustannukset ovat jatkuvasti nousseet, joten perusteltua on, että niiden tuotannon ja hallinnoinnin rakenteita mietitään uudelta pohjalta. Tavoitteena tässä pitäisi olla, että palvelutuotannon toiminnallinen tehokkuus paranee, kustannukset alenevat ja palveluiden laatu paranee – muutenhan uudistusta ei olisi pitänyt alun perinkään toteuttaa.

Riskinä on, että soteuudistus ei tavoitteitaan saavuta. Luotaessa uusi hallinnollinen taso, tulee pohdittavaksi sen rahoituksen järjestäminen. Vaikka aluevaalit ovat ovella, on edelleen epäselvää mistä ja miten sotealueet tulevat saamaan rahoituksensa. Eri poliittisilla ryhmillä on lisäksi uusien sotealueiden tehtäviin ja rahoituksen järjestämiseen liittyviä intohimoja, joiden yhteensovittaminen voi hyvinkin johtaa verorasituksen kasvuun.

Hämeenlinnan Kokoomuksen kunnallisjärjestön mielestä keskeisin tavoite on estää uuden verotustason – nk. maakuntaveron – syntyminen. Mitä useampi veronsaaja, sitä korkeampi kokonaisverotus. Maakuntaveron estäminen ei kuitenkaan yksin riitä varmistamaan sitä, etteivät suurinta taakkaa kantavat keski- ja hyvätuloiset veronmaksajat joutuisi uudistuksen maksumiehiksi- ja naisiksi. Jos uusien sotealueiden toiminta järjestettäisiin valtion rahoituksen kautta, on varmistettava, ettei kokonaisverotuksen progressio entisestään kasva Hämeenlinnan kunnallisjärjestö vaatii. Verojen korottaminen tai uudet verot ovat helppo ratkaisu, mutta oikein toteutettuna soteuudistuksella on mahdollisuus saada laadukkaampia hyvinvointipalveluita kustannustehokkaammin – ilman uutta
verotaakkaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.