Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2017

Puheenjohtaja
Jenna Kankaanpää

Jäsenet
Antti Ahonen
Pauliina Hirviniemi-Hakala
Olli Ilomäki
Henrietta Ingman
Raija Lautanen
Helena Lehkonen
Simo Nikula
Kari M. Räntilä
Seppo Saarinen
Ilpo Tikka

Varajäsenet
Maarit Heikkilä
Loviisa Hurme
Kari Kaartinen
Akseli Mikkonen
Kai Nihti
Leena Sarasmäki
Keijo Suomalainen
Päivi Äyhönen