Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2022

Puheenjohtaja
Päivi Lindqvist

Varapuheenjohtaja
Merituuli Stenberg

Sihteeri
Raine Kervinen

Taloudenhoitaja
Joel Rinne

Jäsenet
Kari Aaltonen
Marja-Terttu Dahl
Laura Heikinheimo
Mikko Hieta
Raine Kervinen
Simo Nikula
Seppo Saarinen
Kimmo Salomaa
Jarmo Vainio

Varajäsenet
Antti Ahonen
Reija Isosuo
Henrik Järvinen
Velipekka Kulmala
Terhi Kyhkynen
Kirsi Lehto
Jouni Lehtonen
Tuulia Peltonen
Johanna Sipola
Juha Tuomi
Jaakko Valpio
Kalle Virtanen