Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2020

Puheenjohtaja
Antti Ahonen
Varapuheenjohtaja
Jenna Kankaanpää
Sihteeri
Mari Pinomäki
Taloudenhoitaja
Keijo Suomalainen
Jäsenet
Marja-Terttu Dahl
Maarit Heikkilä
Päivi Kankaanmäki
Jouni Lehtonen
Joel Rinne
Seppo Saarinen
Marianne Siren
Ilpo Tikka
Aapo Warjovaara
Varajäsenet
Mikko Hieta
Elisa Hyvärinen
Taisto Jantunen
Henrik Järvinen
Terhi Kyhkynen
Mari Pinomäki
Eija Vainio
Jaakko Valpio