Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2022

Puheenjohtaja
Päivi Lindqvist
Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Taloudenhoitaja

Jäsenet
Kari Aaltonen
Marja-Terttu Dahl
Laura Heikinheimo
Mikko Hieta
Raine Kervinen
Simo Nikula
Mari Pinomäki
Joel Rinne
Seppo Saarinen
Kimmo Salomaa
Merituuli Stenberg
Jarmo Vainio
Varajäsenet