Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2021

Puheenjohtaja
Antti Ahonen
Varapuheenjohtaja
Jenna Kankaanpää
Sihteeri
Mari Pinomäki
Taloudenhoitaja
Keijo Suomalainen
Jäsenet
Mate Dahl
Raine Kervinen
Jouni Lehtonen
Päivi Lindqvist
Joel Rinne
Seppo Saarinen
Marianne Siren
Juha Tuomi
Varajäsenet
Janina Gunnar
Joona Gynther
Maarit Heikkilä
Terhi Kyhkynen
Raija Lautanen
Kimmo Salomaa
Ilpo Tikka
Jaakko Valpio