Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2019

Puheenjohtaja
Antti Ahonen
Varapuheenjohtaja ja vaalipäällikkö
Ilpo Tikka
Sihteeri
Johannes Sippola
Taloudenhoitaja
Keijo Suomalainen
Jäsenet
Maarit Heikkilä
Elisa Hyvärinen
Olli Ilomäki
Päivi Kankaanmäki
Jouni Lehtonen
Hanna Puntila
Marianne Siren
Päivi Äyhönen
Varajäsenet
Mate Dahl
Mikko Hieta
Terhi Kyhkynen
Simo Nikula
Mari Pinomäki
Mathilda Salo
Kimmo Salomaa
Eija Vainio