Hallitus

Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestö r.y:n hallitus 2018

Puheenjohtaja
Jenna Kankaanpää

Jäsenet
Johannes Sippola vpj
Keijo Suomalainen
Ilpo Tikka
Elisa Hyvärinen
Aapo Warjovaara
Marianne Siren
Päivi Kankaanmäki
Mikko Hieta
Antti Ahonen
Kari Kaartinen
Päivi Äyhönen
Simo Nikula

Varajäsenet
Aleksi Mikkonen
Hanna Puntila
Eija Vainio
Kimmo Salomaa
Maarit Heikkilä
Veli-Pekka Kulmala
Marta-Terttu Dahl
Santeri Lehtinen