Hämeenlinnasta ikäystävällinen yhteisvoimin

Kaija-Leena Savijoki
Kaupunginvaltuutettu
Ikäihmisten lautakunnan puheenjohta
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Teksti on julkaistu Hämeenlinnan kaupungin asukaslehdessaä numero 1/2014

Merkittävä osa hämeenlinnalaisista on 65 täyttäneitä. Ikäihmiset eivät ole kuitenkaan yhtenäinen joukko. Kun suuri joukko ikääntyneistä elää aktiivista ja toiminnantäytteistä aikaa, on osalla palvelujen tarve varsin suuri. Juuri eläkkeelle siirtyneet eroavatkin vanhemmista ikäryhmistä yhtä paljon kuin taaperoikäiset nuorista aikuisista. Eikä ikä numeronakaan kerro kaikkea: kun toinen 80-vuotias matkustelee ja harrastaa, voi samanikäinen ikätoveri työntää rollaattoria, tarvita kotipalvelua tai ympärivuorokautista hoivaa.

Ikäihmisen ei pidä joutua tuntemaan syyllisyyttä toimintakykynsä alenemisesta. Kaupungin tehtävänä on auttaa kaikenkuntoisia ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläviä ikäihmisiä.

Tavoitteena on, että jokainen hämeenlinnalainen voisi elää mahdollisimman täysipainoista elämää omassa kodissa tutussa elinympäristössä ja pitää kiinni itselle tärkeistä asioista niin pitkään kuin se on mahdollista. Kun itsenäinen suoriutuminen ei enää onnistu, on tietyin kriteerein mahdollista saada joko kotipalvelua tai ympärivuorokautista hoivaa.

1.7.2013 voimaantulleen vanhuspalvelulain myötä vanhusneuvoston rooli ikääntyneen kuntalaisen äänenä kasvoi. Vanhusneuvosto on lakisääteinen ja sen tulee olla mukana kaikissa ikäihmisiin liittyvissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa. Kaupunki tekee vanhusneuvoston työtä näkyväksi kertomalla sen toiminnasta kaupungin nettisivuilla. Sivuille on koottu vanhusneuvoston tehtävät, yhteystiedot ja kokousmuistiot.

Ikäihmiselle ja hänen omaiselleen on tärkeää tietää, kehen voi ottaa yhteyttä, kun on avun tarpeessa. Tänä vuonna Ikäihmisten palveluiden erityisenä painopistealueena onkin asiakasohjaus ja palveluneuvonta. Ikäihmisten neuvontapalvelut sijaitsevat Hämeenlinnan keskustassa Palvelupiste Kastellissa. Pisteestä saa tietoa ja ohjausta ikäihmisten palveluista. Siellä tehdään palvelutarpeen kartoitusta ja kerrotaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntarjonnasta.

Viime syksynä järjestettyjen seitsemän asiakasraatitilaisuuden perusteella kaupunki on tehnyt kuusi julkista lupausta ikäihmisten hoidon ja hoivan parantamiseksi. Se lupaa jatkossa kiinnittää erityistä huomiota mm. asiakkaiden kohtaamiseen. Jokaisen asiakkaan pitäisi tietää omahoitajansa ja saada kopio hoito- ja palvelusuunnitelmastaan. Jokaisella kotihoidon työntekijällä on kuvallinen henkilökortti ja sijaisilla nimikortti. Jatkossa hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan, miten omaisiin pidetään yhteyttä ja millaisissa tilanteissa omaisiin otetaan yhteyttä.

Konkreettisia lupauksia vanhusten parhaaksi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.