Ryhdy sinäkin päättäjäksi

Keijo Suomalainen
Kokoomuksen Hämeenlinnan kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Kirjoitus on julkaistu 31.10.2015 ilmestyneessä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten numerossa.

Uusi kuntalaki luo edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Laki myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Lain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Laki määrää, että kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Muutoin kunnat voivat järjestää hallintonsa paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan valtuustoon kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa. Ehdokkaita voivat asettaa puolueet sekä äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Kirjoitin kuntalain tarkoituksen, kunnan toiminta-ajatuksen sekä hallinnon perusteet näkyviin muistuttaakseni, että kunnan asukkaiden sekä kunnan asioiden hoitaminen perustuu lakiin. Sekin on hyvä muistaa, että asioiden hoitamisesta päättävät tehtäviinsä valitut henkilöt.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuoden 2017 huhtikuussa. Puolueet ovat aloittaneet vaaleihin valmistautumisen. Monet puolueet ovat jo ryhtyneet hankkimaan ehdokkaita. Valitsijayhdistyksetkin kokoilevat rivistöjään.

Jokaisella vaalikelpoisella kunnan asukkaalla on jälleen kerran mahdollisuus asettua ehdokkaaksi ja päästä hoitamaan kuntalaisten ja kunnan asioista. Puolueet ottavat varmasti ilomielin vastaan tietoja henkilöistä, jotka haluavat sitoutua vuoden 2017 kesäkuun alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi kuntalaisten palvelukseen.

Luvassa ei ole auvoinen taival sulassa sovussa kuntalaisten kanssa. Vaikka kuinka yrittäisit tehdä päätöksiä heidän sekä kunnan parasta ajatellen, et ole kuitenkaan osannut ottaa huomioon jotain tärkeää seikkaa. Tarjolla on kuitenkin mielenkiintoisia asioita, tapaamisia ja tapahtumia.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on jo haastavaa. Jokainen ihminen kokee hyvinvointinsa omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Joku tuntee voivansa hyvin, vaikka hänen ympärillään kaikki on mullin mallin. Toinen tarvitsee hyvinvointiinsa rauhaisan ympäristön ja levollisen mielen.

Elinvoiman edistämisessäkin riittää pohtimista. Aluksi voi selvittää ihan omassa mielessään, onko terassin amppelissa rehottava miljoonakello elinvoimaisempi kuin perintöpiirongin päällä oleva kaktus.

Sekin olisi hienoa, että päättäjät ja päättäjiksi aikovat oivaltaisivat, kuinka jokainen päätös ja jopa julki tuotu mielipide vaikuttaa kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan. Päättäjien jatkuva elämöinti ei välttämättä edistä hyvinvointia eikä elinvoimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa huomattavasti kuntien toimintaa ja taloutta. Puolet kuntien tehtävistä ja rahoituksesta siirtyy alueellisille toimijoille. Tuokin puolisko tarvitsee päättäjiä, jotka pystyvät näkemään tulevaisuuden haasteet ja vastaamaan päätöksillään niihin.

Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman edistämiseen tarvitaan kaikki kuntalaisten keskuudesta löytyvä viisaus. Ryhdy sinäkin päättäjäksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.