Kuntaliitoksessa vasta harjoiteltiin – Nyt valmistelussa on kuntakentän historian suurin rakennemuutos

Helena Hirviniemi
Kaupunginvaltuuston 2. vpj. (Kok)
Valmistelutyöryhmän jäsen

Hämeenlinna on kuntien kärkikaartissa käynnistänyt jo Uusi Hämeenlinna – valmistelutyön. Aikaikkuna on seuraavien kuntavaalien jälkeisessä ajassa. Työssä huomioidaan sosiaali- ja terveystoimien iso integraatio ja maakuntahallinnon voimaantulo.

Hämeenlinnan seudulla vuoden 2009 alusta tapahtunutta kuntaliitosta edelsi 10 vuoden seudullinen yhteistyö. Sinä aikana vietiin monia kunnallisia palveluja yhteen ja opittiin kaiken yhteistyön edellytyksenä oleva keskinäinen luottamus. Yhteisesti valmistellen luotiin toimiva hallintomalli ja sovittiin kunnallisten palvelujen tuottamisen tavasta. Olennaisesti laajentunut kaupungin toimialue toi työhön omat haasteensa.

Sote-asioiden siirtyminen maakuntatasoiseen organisaatioon vie mukanaan merkittävän osan kaupungin nykyisistä, asukkaiden kannalta keskeisistä palveluista. Kaupungin tehtäviksi jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen sekä elinvoiman edistäminen. Tehtävinä nämä tietävät mm. opetus- ja kulttuuripalveluja, teknisiä palveluja ja yleiseen toimialaan liittyviä palveluja, kuten työllistämiskysymykset, energiahuolto ja kenties maaseutuhallinto.

Uuden Hämeenlinnan uudistustyössä on tavoitteiksi kirjattu:
1. Hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset,
2. Elinvoimainen asumiskaupunki, sekä
3. Resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous.

Uudistustyötä tehdään neljässä teemaryhmässä, jossa jäseninä on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Uutta kuntaa suunnitellaan hyvinvoinnin, elinvoiman, konserniohjauksen ja johtamisen sekä demokratian näkökulmasta.

Valmistelutyön aikataulu on enemmän kuin haasteellinen. Uuden Hämeenlinnan tulisi hahmottua valtuuston käsiteltäväksi alkusyksystä 2016. Näin kuntavaalityön käynnistyessä olisi tiedossa paitsi valtuutettujen lukumäärä, myös kaupunginhallituksen koko ja lautakuntien määrä. Ja tietenkin hyvin suunnitellusti uusi toimintamalli periaatteineen sekä kuvaus virkamiesorganisaatiosta.

Kunta kysyy – vastaako kuntalainen?

Valmistelutyö on edennyt siihen vaiheeseen, että teemaryhmät ovat kiinnostuneita kuulemaan kuntalaisten mielipiteitä siitä, minkälaisessa kaupungissa halutaan tulevaisuudessa asua. Kysely on avautunut kaupungin nettisivuilla ja vastausaikaa on maaliskuun 2016 loppuun.

Kuntalaisilta kysytään tavoitteiden tärkeyttä ja minkälaista toimintaa tai palveluja tarvitaan niiden toteuttamiseksi sekä minkälaisia asioita kuntalaiset pitävät tärkeänä uuden kunnan toiminnassa. Lisäksi kysytään mm. johtamisesta ja miten kuntalaiset haluavat olla yhteydessä päättäjiin.

Kannattaa kertoa mielipiteensä. Nyt on hyvä hetki vaikuttaa Uusi Hämeenlinna -valmistelutyön sisältöön. Kysely löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/uusihameenlinna.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.