Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta hyötyvät myös kunnat

Anni Puntila, varavaltuutettu, kuntavaaliehdokas

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu oikein urakalla. Lakiuudistuksen tarkoitus on muovata rakentamisen ja kaavoituksen normeista enemmän kansalaisia palveleva kokonaisuus. Uudistuksessa karsitaan sääntelyä sekä virkamiesten valtaa ja luodaan puitteet ketterälle, nykyaikaisen elinympäristön kehittämiselle. Kuntien kannalta oleellisimmat muutokset koskevat ELY-keskusten roolia sekä vapaa-ajan asuntojen ja täydentämisrakentamisen säädöksiä.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten ohjaustehtävä kuntien alueiden käyttöön ja rakentamiseen poistuu kokonaan. Tulevaisuudessa ELY-keskusten valvontavalta ja valitusoikeus rajoittuvat ainoastaan sellaisiin kunnan rakentamishankkeisiin, joissa vaikutukset ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitus- sekä rakentamisprosesseja ja palauttaa päätäntävallan takaisin kunnille.

Lakiuudistuksen myötä vapaa-ajan asunnot muuntautuvat helpommin pysyvään asumiseen. Hämeenlinnan kaltaiselle mökkikunnalle uudistus tuo paljon uusia mahdollisuuksia. Kunta voi siis jatkossa osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaavoittamattomat alueet, joilla vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa pysyvään asuinkäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Jos uudistus osataan hyödyntää Hämeenlinnassa oikein, voi siitä löytyä lääke liitoskuntien negatiiviseen asukaskehitykseen.

Kaupungistumisen megatrendi näkyy myös Hämeenlinnassa. Kantakaupungin laidoille kaavoitettujen omakotitalotonttien kysyntä on hiipunut, ihmiset haluavat yhä enemmän ruutukaava-alueelle kerrostaloon. Lakiuudistuksen mukana tuleva täydennysrakentamisen helpottaminen mahdollistaa sen, että kaupungin kaavoituskoneisto voi vastata kasvavaan kysyntään. Täydennysrakentamisen kannalta oleellisinta on muutos, jonka mahdollistaa asemakaavoituksen laatimisen osittain. Uudistuksen myötä myös rakennusten käyttötarkoituksia on tulevaisuudessa helpompi muuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimisto- ja liikehuoneistoja voidaan ottaa asumiskäyttöön nykyistä jouhevammin.

Hallituksen sorvaama lakiuudistus luo erinomaisia mahdollisuuksia kunnille. Seuraavaksi toivotaan, että kunnat ymmärtävät hyödyntää kaiken tämän potentiaalin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.