Kaupungille norminpurkuohjelma

Anni Puntila
kaupunginvaltuutettu
Teksti julkaistu Hämeen Sanomien Mielipide-palstalla 14.7.2017

Hämeenlinnassa on tarkoitus solmia valtuustosopimus alkusyksyn aikana. Sopimuksen idea on, että sen kautta kaikki poliittiset ryhmät sitoutuvat yhteisiin, koko vaalikauden mittaisiin strategisiin tavoitteisiin. Valtuustosopimus toimii ikään kuin suunta-asiakirjana, joka ohjaa valtuusto- ja hallitustyöskentelyä.

Valtuustosopimuksen painopisteiksi muodostuvat luultavasti aiempien vuosien tapaan kaavoitus, taloudentasapainottaminen sekä elinkeinohankkeet. Hyvä näin, sillä nämä ovat pitkällä tähtäimellä juuri ne asiat, jotka määräävät kaupungin suunnan.

Edellä mainittujen strategisten tavoitteiden lisäksi valtuustosopimukseen pitäisi liittää oma norminpurkuohjelma. Tässä valtuustosopimuksen liitteessä sovittaisiin tarkasti kaikista niistä normeista, säännöistä ja määräyksistä, jotka Hämeenlinna purkaa tämän valtuuskauden aikana. Ensisijaisesti norminpurkuohjelma voisi koskettaa täydentämis- ja uudisrakentamista, kiinteistöjen käyttötarkoitusten muuttamista ja kaavoittamista, mutta mukaan voitaisiin ottaa myös normeja, jotka koskevat esimerkiksi ravintolatoimintaa ja yleisötapahtumia.

Toisin kun yleisesti luullaan, kaikki Hämeenlinnan sääntely ei perustu lainsäädäntöön. Hämeenlinnasta löytyy pitkä lista normistoa, joka on olemassa vain sen takia, että kaupunginvaltuutetut ja virkamiehet eivät ole halunneet siitä luopua. Kaupungin pitäisikin toimia mahdollistajan roolissa, ei nykyisenkaltaisena rajoittava, sääntelyyn takertuneena instituutiona.

Kaupungin omien normien purkaminen ei ole monimutkaista, se vaatii ainoastaan päätöksiä. Toivonkin, että valtuutetut läpi poliittisen kentän sitoutuvat normien purkamiseen ja toimivat luottamustehtävissään aktiivisesti sääntelyn vähentämisen puolesta. Elinvoimainen kaupunki syntyy yritteliäisyyden ja kekseliäisyyden kautta, ei tiukan valvonnan ja rajoitusten alaisuudessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.