Pormestarimallista jämäkkyyttä

Anni Puntila, kaupunginvaltuutettu

Kirjoitus on julkaistu alun perin Hämeen Sanomissa 24.1.2018

Laki on mahdollistanut kunnille pormestarimalliin siirtymisen vuodesta 2006 lähtien. Pormestarimalli on levinnyt Suomeen hitaasti, vaikka kokemukset mallista ja sen tuomista muutoksista kuntajohtamiseen ovat positiivisia.

Helsinki siirtyi pormestarijohtoiseen organisaatioon kevään kuntavaalien jälkeen. Helsingin kuntapolitiikka tunnettiin pitkään tehottomana ja aikaansaamattomana toimintana, josta selvä poliittinen johtajuus puuttui. Vajaassa vuodessa on jo nähtävissä, kuinka pormestarin johtama kaupunki on nopeuttanut ja sujuvoittanut päätöksentekoa sekä tuonut läpinäkyvyyttä ja johdonmukaisuutta valmistelutyöhön. Pormestarimallin käyttöönotto Helsingissä on palauttanut organisaatioon tulosvastuullisen poliittisen ohjauksen, jonka kautta kuntaveron laskeminen 0,5 prosenttiyksikköä ja isojen investointihankkeiden eteenpäin vieminen on ollut mahdollista.

Hämeenlinnan nykymallissa kaupunginjohtajat valitaan virkoihin poliittisin perustein ja usein valintoihin kytketään puolueiden sulle-mulle-politiikkaa. Kun äänestäjät saisivat vaalien kautta valita pormestarin, vahvistaisi se demokratiaa ja lisäisi kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Vaaleilla valittu pormestari olisi päätöksistään vastuussa suoraan äänestäjille. Pormestarimalli mahdollistaisi vahvemman poliittisen ohjauksen ja muuttaisi Hämeenlinnassa nyt vallitsevaa poukkoilevaa päätöksentekokulttuuria pitkäjänteisemmäksi ja strategisemmaksi.
Hämeenlinnalla on lähitulevaisuudessa edessään liuta merkittäviä ja kauaskantoisia asioita, joita täytyisi ripeästi saada eteenpäin. Päätöksiä odottavien murheenkryynien listalla on esimerkiksi kaupungin velkaantumiskierre, holtittomasti kasvava korjausvelka tiestössä ja rakennuksissa sekä konsernirakennusselvityksen pohjalta tehtävät muutokset Hämeenlinnan organisaatiorakenteessa.

Vaikeat ja epämiellyttävät päätökset ovat perinteisesti Hämeenlinnassa jääneet tekemättä tai toteutuneet vesitettyinä kompromisseina. Pormestarimallin kautta ikävätkin päätökset saataisiin toimeenpantua. Vahva poliittinen johtajuus ja tulosvastuullinen politiikka tuo päätöksentekoon ketteryyttä ja lisää toimeliaisuutta.

 
Kun kaupunginjohtajapeli kaupungissamme jälleen alkaa, on pöydälle nostettava nykymallin vahvuudet ja heikkoudet sekä korjausehdotukset. Veronmaksajien edunvalvonnan, tehokkaan päätöksenteon ja asiakeskeisen politiikan puolestapuhujana tulen tuolloin esittämään pormestarimallin käyttöönottoa Hämeenlinnassa.

Kommentti artikkeliin “Pormestarimallista jämäkkyyttä

  1. Erkki Lintulahti sanoo:

    Helsingin ja Tampereen pormestarin toiminta osoittaa, etteivät pormestarit ymmärrä toimintapiiriensä rajoja vaan toimivat kuin villin lännen rauhantuomarit. Ilmeisesti kyseisten henkilöiden ego on ollut osavaikuttajana tilanteessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.