Velaksi elämisen on loputtava

Hätilän kokoomus ry:n kannanotto 31.10.2019

 

Hätilän kokoomus pitää hyvänä Hml:n kaupungin hallituksen budjettiesitystä. 

 

Kuntatalous on historiallisen kovassa paineessa tulevina vuosina. Taustalla on vuoteen 2019 ja 20 kohdistuva tilapäinen verotulojen maksatusrytmin muutos.

 

Lisäksi kuntataloutta rasittaa pitkällä aikavälillä lisääntyneet velvoitteet, vanhat valtionosuusleikkaukset ja indeksien jäädytys sekä kustannustason yleinen nousu. 

Monet kunnat ovat aloittaneet henkilöstön yt-neuvottelut sekä toiminnan tarkastelun.

 

Hämeenlinnan  kaupungin käyttötaloudessa on yli 10 miljoonan  aukko, joka voidaan kattaa vain veroja korottamalla tai rakenteita muuttamalla. Hätilän kokoomus pitääkin hyvänä, että kaupunginhallitus on tehnyt konkreettiset ehdotukset talouden parantamiseen.

”Varmasti veroprosentin nosto  21:een, aiemmasta 20,75%:sta on välttämätön talouden tasapainottamiseksi, mutta se ei yksin riitä. Toiminnalliset muutokset on myös tehtävä. 

 

Hallituksen tekemä 21 kohdan ohjelma pitää sisällään laajasti eri toimintoihin, eri alueisiin ja eri ikäryhmiin kohdistuvia toimia. Ne jakautuvat näin tasaisesti eri ryhmille. Jokaista varmasti koskettaa joku kohta. Mikään ryhmä ei kuitenkaan joudu kohtuuttomien leikkausten kohteeksi. Kaikki peruspalvelut voidaan edelleen tuottaa hyvin.

 

Hätilän kokoomus pitää hyvänä myös kh:n erillistä kommenttia seutuyhteistyön selvityksestä. Tämä on keino jolla voitaisiin vaikuttaa koko valtakunnan tasolla kuntatalouden haasteisiin. Hämeenlinnan seutu on ollut tässä edelläkävijä jo 2000-luvun alussa. Voisimme olla edelläkävijä nytkin.  

Tämä voisi olla yksi keino myös laajaan, valtakunnan,  tason sopeuttamiseen. Joko kuntaliitoksin tai entistä tiiviimmällä yhteistyöllä.

 

Hätilän kokoomus esittää, että Hämeenlinnan kaupunginhallituksen esitys lukiotoimintojen selvittämisestä pitäisi sisällään Lammin lukion lisäksi  myös Parolan lukion. Parolan lukio on osa Tawastian koulutuskeskusta. Hattulassa on ollut aiemmin esillä Parolan lukion toimintojen siirto Hämeenlinnaan, joka helpottaisi kunnan kouluinvestointeja ja Hattulan talouden tasapainottamista. Hattulassa päätökset kouluinvestoinneista eivät ole edenneet ja yläasteen oppilaat ovat heikon sisäilman takia jatkuvissa erityisjärjestelyissä. Seudun kokoinen ratkaisu voisi antaa pitkälle tähtäimellä toivottuja taloudellisia hyötyjä niin toiminnnan kuin investointien osalta. Ennenkaikkea helpottaa lasten ja henkilökunnan arkea. Lisäksi Hätilä Kokoomus esittää, että selvitys pitäisi sisällään myös selvityksen voisiko isompi kokonaisuus tuoda oppilaille parempaa opetuksen laatua esimerkiksi laajemman ainevalikoiman, ryhmien kokojen tai jatko-opintoihin ja työelämään sujuvan siirtymisen osalta.

 

”Seudullisen lukion lisäksi muita konkreettisia asioita voisi olla seudullisen palvelusetelin käyttöönotto erilaisissa julkisissa palveluissa, esimerkiksi lasten päivähoidossa. Hammashoidossa seudullinen palveluseteli sujuvoittaisi ihmisten arkea ja palveluiden saatavuutta”, sanoo Hätilän Kokoomuksen varapuheenjohtaja Miia Antin. 

 

Seutuyhteistyön laajentaminen lisäisi koko alueen elinvoimaa, helpottaisi talouden tasapainottamisessa ja helpottaisi asukkaiden arkea.

 

Hämeenlinna ja kunnat sen ympärillä ovat yhtenäinen alue työssäkäynnin, liikenteen ja asukkaiden asioinnin suhteen. Antinin mukaan seudullisen yhteistyön laajentaminen lisäisi koko alueen elinvoimaa. ”Väestön ikääntyminen on yksi syy, joka heikentää kuntien taloutta ja pakottaa kuntia uudistamaan palvelurakenteita. Myös esimerkiksi ikäluokkien kokojen vaihtelu päiväkoteihin ja kouluihin liittyen haastaa palveluiden järjestäjiä. Seudullisen yhteistyön lisääminen tehostaisi taloutta ja parantaisi palveluita”, Antinin mukaan.

 

Hämeenlinnassa on juuri käsittelyssä keskustavisio ja jatkuva keskustelu kaupungin kehittämisestä ja kilpailukyvystä. Hattulassa on vielä marraskuun aikana työn alla kunnan elinvoiman ja elinkeinopolitiikan kehittäminen. Kunnat tekivät aiemmin konkreettista yhteistyötä yhteisessä elinkeinoyhtiössä. Hätilän kokoomus toivoo seudun kuntien tiivistän yhteistyötä kiireisesti elinvoiman ja elinkeinopolitiikan alueella.

 

”Seudullisella yhteistyöllä olisi mahdollista hakea alueelle kokoaan suurempaa edunvalvonnallista asemaa myös valtakunnan tasolla ja varmistaa, että alueen sijainti Suomen keskeisimmän kasvukäytävän varrella ei jää suurempien kaupunkiseutujen edunvalvonnan jalkoihin” Antin linjaa. 

 

Miia Antin

Hätilän Kokoomus, varapuheenjohtaja.

puh: 050 5669619

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.