Kokoomuksen valtuustoryhmä: Pysäköinti on sallittava pientaloalueilla – Hätilän ja Sairion pysäköintikiellot käsiteltävä uudelleen

Pysäköintiin liittyvän suunnittelun tulisi perustua kuntalaisten tarpeisiin. Sairion alueen suunnitelma on valitettava Hämeenlinnassa esimerkki siitä, että kuntalaisten tarpeita ei ole riittävästi huomioitu.

Olemme jättäneet 12.1.2022 valtuustoaloitteen, jotta Sairion ja Hätilän alueen liikennemerkkisuunnitelma ja erityisesti pysäköintikiellot käsitellään uudelleen ja tilanne muutetaan niin, ettei siitä ole suoranaista haittaa alueen asukkaille.

Jari Rantasen kuntalaisaloite oli perusteltu ja sen mukaisesti tilanne tulisi arvioida uudelleen.

Vastaavia haasteita on ollut myös muualla kuin Sairiossa ja Hätilässä. Kaikilla muillakin kaupungin asuinalueilla tulee pysäköinnissä noudattaa periaatteita, joiden mukaan lähipysäköinti mahdollistetaan paitsi asukkaille, mutta myös vierailijoille ja kotipalveluiden tuottajille.

Arjen sujumista ei saa vaikeuttaa

Pysäköintijärjestelyt tulee toteuttaa siten, että niillä helpotetaan kuntalaisten arjen sujumista eikä vaikeuteta, kuten nyt on käynyt. Pysäköinti katujen varsilla tulee pääsääntöisesti sallia, ellei ole painavaa perustetta toimia toisin.

Asiassa on erityisesti huomattava se, ettei Sairion alueella ole ollut mitään pysäköintiongelmaa aikaisemmin. Asiasta ei myöskään ole käyty keskustelua alueen asukkaiden kanssa, joten oikeaa tietoa alueen tilanteesta ei ole välittynyt valmistelijoille riittävästi ennen päätöksentekoa.

Päätöksen vaikutukset jäävät epäselviksi

Käytännössä päätös asiasta on tehty kaupunkirakennelautakunnassa liikennemerkkisuunnitelman yhteydessä, jolloin myöskään lautakunnan edustajille eivät ole tullut selviksi päätöksen vaikutukset alueen asukkaille. Tällainen toimintatapa ei osoita hyvää hallintoa eikä avointa valmistelua.

Valmistelu on aina haastavaa ja sen vuoksi virheitä voi myös sattua. Siksi kaupungin toimintakulttuurin tulisi olla sellainen, että kun virhe huomataan, tilanne arvioidaan uudelleen ja palautetaan päätöksentekoon mahdollisimman pian.

Muutoinkin Hämeenlinnan kaupungin toimintakulttuuria tulee kehittää sallivampaan suuntaan. Nyt liian usein tuntuu sille, että käytetään valtavasti aikaa torjuvan kannan perusteluun, kun sama aika voitaisiin käyttää siihen, miten asioita mahdollistetaan kuntalaisten hyväksi.

Kirsi Lehto

Mika Walkamo

Atte Tarri

Antti Ahonen

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

Hämeenlinna

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomissa 15.1.2023

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.