Kokoomusvaikuttajat: Elinvoimaa lisää ja päärata kuntoon – Hämeenlinnan tavoitteet saatava mukaan seuraavaan hallitusohjelmaan

Vaalikevät huipentuu hallitusohjelman laatimiseen seuraavalle neljälle vuodelle. Meidän hämeenlinnalaisten yli puoluerajojen tulee tehdä töitä sen eteen, että hallitusohjelmassa on kirjauksia, jotka tukevat Hämeenlinnan kasvua ja elinvoimaa. Hämeenlinnan Kokoomus on tähän yhteiseen työhön vahvasti sitoutunut.

Hämeenlinnalla on kolme kärkitavoitetta, joiden edistämiseen tarvitaan tukea myös tulevalta hallitukselta: pääradan kehittäminen, MORE:n alueen eritasoliittymän rakentaminen sekä korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistaminen koko Kanta-Hämeessä.

Päärata hallitusohjelmassa maan tärkeimmäksi raidehankkeeksi

Pääradan kehittäminen tulee nostaa hallitusohjelmassa maan tärkeimmäksi raidehankkeeksi. Keskustelu metsäradasta ja sen mahdollisista linjauksista pitää lopettaa.

Metsärataan liittyvän suunnitelman ja keskustelun ylläpitäminen hidastaa pääradan kehittämistä ja jättää valtavan määrän ihmisiä epätietoisuuteen ja pelkoon heidän kotiensa, maatilojensa ja mökkiensä kohtalosta.

Kiristyneessä taloustilanteessa on raideliikenteen kehittämiseen suunnattavat resurssit käytettävä mahdollisimman vaikuttavasti eli panostamalla päärataan.

Päärata Helsingin ja Tampereen välillä muodostaa jo nyt dynaamisen työssäkäynti- ja kasvualueen, jonka varrella sijaitsee väestörikkaita kuntia ja kaupunkeja sekä runsaasti yritystoimintaa. Pääradan häiriöherkkyyttä on vähennettävä ja toimintavarmuutta lisättävä. Pääradan yhteyteen tarvitaan lisäraiteita.

Saavutettavuus ja hyvät logistiset yhteydet elintärkeitä

Liikenne on ollut liian helppo säästökohde viime vuosina, eikä infran roolia kasvun mahdollistajana ole täysin tunnistettu. Saavutettavuus ja hyvät logistiset yhteydet ovat myös More-yritysalueen menestyksen ytimessä.

Uusi liittymä moottoritielle on välttämätön alueen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Sen rakentamiseen tarvitaan vahvaa valtion rahoitusta. More-yritysalue luo edellytykset kestävälle ja ilmastoystävälliselle tulevaisuuden yritystoiminnalle.

Tulevan hallituksen on tasapainotettava valtion taloutta, sillä vain niin voidaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Kaikesta ei kuitenkaan voida tinkiä. Osaamisesta, tutkimuksen ja kehityksen toiminnan edellytyksistä on edelleen huolehdittava.

Lisää panostusta tutkimukseen ja kehittämiseen

Kansallisesti on asetettu tavoitteeksi, että tutkimukseen ja kehittämiseen tulee panostaa 4 % bruttokansantuotteesta. Kanta-Häme ei pääse edes 1 %:iin.

Tulevien vuosien osalta on välttämätöntä varmistaa, että alueelle saadaan nykyistä enemmän tutkimus- ja tuotekehityksen rahoitusta. Esimerkiksi Hamkin ja yritysten yhteistyön vahvistaminen entisestään TKI-rahoituksella avaisi merkittäviä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan syntymiseen ja kasvuun Hämeenlinnan seudulla.

Hämeenlinna tarvitsee puolustajansa. Toivomme, että hämeenlinnalaiset käyttävät äänioikeuttaan viisaasti ja valitsevat eduskuntaan päättäjiä, jotka huolehtivat Hämeenlinnan edunvalvonnasta ja edistävät vielä vahvemmin Hämeenlinnan kasvua ja elinvoimaa.

Jari Koskinen, Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kirsi Lehto, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Johanna Sipola, Kokoomuksen Hämeenlinnan Kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Tämä kirjoitus on julkaistu alun perin Hämeen Sanomien verkkosivulla 24.3.2023

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.